Stipendia pro krajany na studijní pobyty v ČR, kurzy češtiny a metodiky výuky českého jazyka 2018

přidáno: 18. 1. 2018 6:36, autor: Redakce CSMPF
Velvyslanectví ČR zveřejnilo podrobné informace k získání stipendií pro krajany žijící ve Francii a také pro francouzské studenty:

1. krajanská stipendia (studium, český jazyk a metodika výuky) - přihlášky do 15. března 2018

2. stipendia pro francouzské studenty (dlouhodobé pobyty a letní školy) - přihlášky do 28. února 20181. KRAJANSKÁ STIPENDIA (studijní pobyty, kurzy českého jazyka a metodiky výuky)
I v letošním roce mohou krajané ve Francii žádat o stipendia na studijní pobyty v České republice, kurzy českého jazyka a kurzy metodiky výuky českého jazyka.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému je 15. března 2018.

Detailnější informace o jednotlivých programech naleznete níže a na stránkách ambasády 
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/krajane/aktuality/stipendia_k_ucasti_na_kurzu_ceskeho.html


a) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Formulář: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/ 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 15. března 2018. 
Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži do 17. března 2018 s výjimkou žádosti ojednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2018/2019 (únor 2019 až červen 2019), kdy je termín stanoven na 15. srpna 2018. 

Podrobnější informace:

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 17. března 2018. 

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exemplářespolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 17. března 2017.

Podrobnější informace:
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/krajane/aktuality/ctyrtydenni_kurz_ceskeho_jazyka_pro.htmlc) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
: 27. 8. až 7. 9. 2018

Formulář: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/ 

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 15. března 2018.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exemplářespolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži nejpozději do 17. 3. 2018. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. 

Podrobnější informace:
http://www.mzv.cz/paris/cz/kultura_a_skolstvi_1/krajane/aktuality/kurz_metodiky_vyuky_ceskeho_jazyka_pro.html2. STIPENDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A NA LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každoročně nabízí stipendia profrancouzské studenty na studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách v akademickém roce 2018 / 2019. Stipendia pro francouzské studenty budou pokrývat celkem 150 měsíců studií. Pobyty mohou trvat od dvou do deseti měsíců.

Francouzští studenti mohou opět žádat i o stipendia na letní školy slovanských studií, které se budou konat v Praze, Plzni, Poděbradech, Olomouci, Brně a nově i Českých Budějovicích v létě 2018. Konkrétní počty stipendií a podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách ambasády:

http://www.mzv.cz/paris/fr/republique_tch_que_france/commemorations/actualite/bourses_d_etudes_pour_l_annee_1.html
Termín pro zasílání přihlášek na zastupitelský úřad v Paříži je 28. února 2018.Text: Velvyslanectví ČR v Paříži / Úprava: Jana Sergio

Comments