INFO: stipendia pro krajany na studijní pobyty v ČR, kurzy češtiny a metodiky výuky českého jazyka

přidáno: 17. 1. 2017 6:26, autor: Redakce CSMPF
Velvyslanectví ČR zveřejnilo podrobné informace k získání stipendií
pro krajany žijící ve Francii a také pro francouzské studenty:

1. krajanská stipendia (studium, český jazyk a metodika výuky) - přihlášky do 15. března 2017

2. stipendia pro francouzské studenty (dlouhodobé pobyty a letní školy) - přihlášky do 28. února 20171. KRAJANSKÁ STIPENDIA (studijní pobyty, kurzy českého jazyka a metodiky výuky)

I v letošním roce mohou krajané ve Francii žádat o stipendia na studijní pobyty v České republice, kurzy českého jazyka a kurzy metodiky výuky českého jazyka.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému je 15. března 2017.


Detailnější informace o jednotlivých programech naleznete níže a na stránkách ambasády http://www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/krajane/aktuality/kurzy_ceskeho_jazyka_metodiky_vyuky_a.html


a) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Formulář: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/studium-na-vs/

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 15. března 2017.
Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži do 17. března 2017 s výjimkou žádosti ojednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2017/2018 (únor 2018 až červen 2018), kdy je termín stanoven na 15. srpna 2017.

Podrobnější informace:

http://www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/krajane/aktuality/semestralni_stipendijni_studijni_pobyty_1.html

b) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany: 21. 7. až 18. 8. 2017

Formulář: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 15. března 2017.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exemplářespolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na ZÚ nejpozději do 17. března 2017.

Podrobnější informace:
http://www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/krajane/aktuality/ctyrtydenni_kurz_ceskeho_jazyka_pro_1.html


c) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
: 28. 8. až 8. 9. 2017

Formulář: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-metodiky/

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS do 15. března 2017.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku včetně kopie, tj. celkem dva exemplářespolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Paříži nejpozději do 17. 3. 2017. Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Podrobnější informace:
http://www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/krajane/aktuality/dvoutydenni_kurz_metodiky_vyuky_ceskeho_1.html2. STIPENDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 A NA LETNÍ ŠKOLY SLOVANSKÝCH STUDIÍ


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako každoročně nabízí stipendia profrancouzské studenty na studijní pobyty na českých veřejných vysokých školách v akademickém roce 2017 / 2018. Stipendia pro francouzské studenty budou pokrývat celkem 150 měsíců studií. Pobyty mohou trvat od dvou do deseti měsíců.

Francouzští studenti mohou opět žádat i o stipendia na letní školy slovanských studií, které se budou konat v Praze, Plzni, Poděbradech, Olomouci, Brně a nově i Českých Budějovicích v létě 2017. Konkrétní počty stipendií a podrobnější informace jsou zveřejněny na internetových stránkách ambasády:

http://www.mzv.cz/paris/fr/republique_tch_que_france/commemorations/actualite/bourses_d_etudes_pour_l_annee_1.html
Termín pro zasílání přihlášek na zastupitelský úřad v Paříži je 28. února 2017.


Budeme vám vděčni za šíření těchto informací mezi potenciální zájemce.

Připomínáme rovněž, že termín pro podávání žádostí o peněžní dary krajanským spolkům a rok 2018 je stanoven na 1. srpna 2017 (k doručení na ambasádu). Podrobnější informace jsou k nalezení na stránkách velvyslanectví:
http://www.mzv.cz/paris/cz/cesko_francouzske_vztahy/krajane/aktuality/zadosti_o_penezni_dary_pro_krajanske.htmlText: Velvyslanectví ČR v Paříži / Úprava: Jana Sergio
Comments