INFO: Souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu

přidáno: 17. 1. 2017 5:45, autor: Redakce CSMPF
Dne 15. ledna 2017 začla ve Francii platit opatření, dle něhož dítě, které opouští území Francie bez doprovodu zákonného zástupce, musí mít jeho písemný souhlas (Autorisation de sortie de territoire - AST).

V této souvislosti upozorňujeme občany České republiky, kteří mají děti s francouzským občanstvím, že tyto děti musí překračovat francouzské hranice s francouzským cestovním dokladem. Proto tyto děti musí při vycestování z Francie bez rodičů uvedený souhlas mít. To platí i pro případ, že dítě bude doprovázet jiný dospělý příbuzný, například prarodič. Souhlas k vycestování však může podepsat i ten rodič, který má občanství ČR. 

Písemný souhlas zákonného zástupce platí dále také na děti s cizím občanstvím, které žijí ve Francii.

Podrobné informace se nacházejí na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr. Zde je ke stažení i standardizovaný tiskopis souhlasu. Podpis rodiče nemusí být ověřen, ale k souhlasu musí být přiložena kopie jeho dokladu totožnosti. Dokladem totožnosti se rozumí občanský průkaz, cestovní pas či francouzské povolení k pobytu.

Více informací také na stránkách Konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži - zde.Text: Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži / Úprava: Jana Sergio
Comments