Informace z Velvyslanectví ČR v Paříži

přidáno: 20. 1. 2013 3:11, autor: Redakce CSMPF   [ aktualizováno 14. 3. 2013 8:43 ]

Zdroj fotografie: HN - Lukáš Bíba

14.12.2012 / 18:15

Přímá volba prezidenta České republiky - výsledky 1. kola hlasování; pokyny pro 2. kolo hlasování


1/ Výsledky 1. kola hlasování:

 

kandidát politická příslušnost1. kolo
  hlasy%
1Roithová Zuzana MUDr. MBA KDU-ČSL255 0454,95
2Fischer Jan Ing. CSc. BEZPP841 43716,35
3Bobošíková Jana Ing. SBB123 1712,39
4Fischerová Taťana KH166 2113,23
5Sobotka Přemysl MUDr. ODS126 8462,46
6Zeman Miloš Ing. SPOZ1 245 84824,21
7Franz Vladimír Prof. JUDr. BEZPP351 9166,84
8Dienstbier Jiří ČSSD829 29716,12
9Schwarzenberg Karel TOP 091 204 19523,40

 

Do 2. kola hlasování tedy postupují kandidát č. 6 - Ing. Miloš Zeman a kandidát č. 9 - Karel Schwarzenberg.

 

2/ 2. kolo hlasování:

Uskuteční se v pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. ledna od 8.00 do 14.00 hod.

 Hlasování bude probíhat v prostorách Velvyslanectví ČR v Paříži, 15 avenue Charlse Floquet, 75007 Paris.

Podmínky účasti v hlasování v Paříži:

Hlasování v Paříži se budou moci zúčastnit čeští občané, kteří dosáhli alespoň ve 2. kole volby věku 18 let a výkonu jejich práva volit nebrání překážka uvedená v § 4 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb. (zbavení způsobilosti k právním úkonům, omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví) a

a/ budou vybaveni platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem a budou zapsáni ve

    zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Paříži,

  nebo

b/ budou vybaveni platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem a voličským průkazem

    pro 2. kolo hlasovánívydaným úřadem, který vede seznam voličů, v němž jsou zapsáni.

 Vzor žádosti o vystavení VP najdete zde.

Důležité lhůty vztahující se k 2. kolu hlasování:

 18. ledna 2013   -  konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě suznávaným elektronickým podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky,

23. ledna 2013   -   konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu.

Právní předpisy upravující přímou volbu prezidenta České republiky:

-  ústavní zákon č. 71/2012 Sb., ze dne 8.2.2012, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních předpisů;

-  zákon č. 275/2012 Sb., ze dne 18.7.2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky);

- rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky č. 322/2012 Sb. ze dne 1. října 2012, o vyhlášení volby prezidenta republiky;

- vyhláška ministerstva vnitra ČR č. 294/2012 Sb., ze dne 30.8.2012, o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky.

V případě dotazů k volbě prezidenta a organizování hlasování v jejím rámci kontaktujte laskavě konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži na tel. č. 01 44 32 02 09, případně 01 44 32 02 16.

Comments