O ASOCIACI‎ > ‎

Členové

Vedení asociace pro rok 2018/2019

   Předsedkyně
 Iva STEJSKALOVÁ

Narozena 1986 v Havířově, od roku 2010 žije ve Francii. Po jednoletém studiu Erasmu v Paříži se Iva vrátila do Francie, aby zde pokračovala ve studiích práva. Iva absolvovala magisterský program v oboru Právo a právní věda v Olomouci, magisterský obor Právo a ekonomie - Diplomacie a vyjednávací strategie a dále také magisterský obor - Odpovědnost za škodu v medicíně, na univerzitě Paris SUD XI. V roce 2017 obdržela diplom na pařížské Sorbonně, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, v oboru Odškodnění újmy na zdraví. Mezi lety 2013-2017 pracovala jako právník v oboru medicínského práva a odškodňování újmy na zdraví v advokátní kanceláři Cabinet DELPRAT v Paříži. Od září 2017 pracuje v pojišťovně Paris Nord Assurances Services jako právník v oboru občanskoprávní odpovědnost územních celku.
Členkou asociace je od roku 2013 a od roku 2016 je její předsedkyní. Podílela se na organizaci akcí jako "Mikulášský večírek"  "České Velikonoce", "Prvorepublikový večírek", a organizuje sérii setkání "Pojďte s Ivou na…" a další.

   Místopředsedkyně
 Veronika SMUTNÁ
veronika.smutna@csmpf.com

Narozena 1987 v Olomouci. Vystudovala Molekulární a buněčnou biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2011 působila ve výzkumném centru Gustave Roussy, kde o pět let později dokončila doktorát v oblasti vývoje nových terapeutických možností pro rakovinu prsu. V současné době se stejné problematice věnuje ve francouzské farmaceutické firmě Servier.

Členem ČSMPF je od roku 2013, aktivně se podílí na organizaci akcí a na jejím chodu. Spoluorganizovala "České Velikonoce" a "Natáčení zdravice pro Zdeňka Svěráka k 80. narozeninám" a informační večer "Jak studovat a žít ve Francii", který zároveň i moderovala. V roce 2018 se stala místopředsedkyní asociace.Rozhovor s Veronikou Smutnou zde!
  Účetní
 Tereza ČERNÁ
tereza.cerna@csmpf.comNarozena 1989 v Hořících v Podkrkonoší. Vystudovala Digitální media na Masarykově univerzitě v Brně. V Paříži je druhým rokem a je freelance fotografkou.

Do asociace Čeští studenti a mladí profesionálové nastoupila v září 2017. Na starosti má finance a taktéž komunikaci s veřejností. Podílela se na organizaci "Listování s Lukášem Hejlíkem" a organizovala večírek "První republika".


 
 Správa webu
 Jana SERGIO
jana.sergio@csmpf.com
 Narozena 1986 v Ostravě. Vystudovala Italianistiku na Karlově univerzitě v Praze, absolvovala program Erasmus na univerzitě La Sapienza v Římě a pracovní pobyt ve východní Anglii. Pracovala jako lektorka italštiny v jazykových školách v Praze a jako Data maintenance specialist ve společnosti Covidien. 
Členem ČSMPF se stala v roce 2014 a působí zde jako organizátor společenských akcí, správce webu asociace a od roku 2016 do roku 2018 vykonávala také post místopředsedkyně asociace.
Organizovala "Mikulášský večírek“, "České Velikonoce“, "Retro party" a informační večer “Jak studovat a žít ve Francii”, který zároveň moderovala a podílela se na aktualizaci informační prezentace. Vytvořila nový vzhled webových stránek a grafické podoby pozvánek na společenské akce a debaty a stála za vznikem projektů "Kam v Paříži na..." a "Čeština pro Francouze".

Rozhovor s Janou Sergio zde!
   Komunikace s veřejností
 Daniele STAŇKOVÁ
  

Narozena v roce 1988 v Praze. Vystudovala Mezinárodní studia a diplomacii na VŠE v Praze. Během magisterského studia studovala jeden semestr na Fakultě mezinárodních vztahů Petrohradské státní univerzity. V Paříži je od roku 2015 a pracuje v business and development ve společnosti Wargaming. Členem asociace Čeští studenti a mladí profesionálové je od začátku roku 2018 a má na starosti komunikaci s veřejností a organizaci akcí - "Prvorepublikový večer", Velikonoce a Mikuláš.

   Česká hospoda
 Ondřej KUBÁNEK


Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvoval program Copernic v Paříži. Ve Francii žije již sedmým rokem. V současné době pracuje na projektech SAP v Paříži. 
V asociaci Čeští studenti a mladí profesionálové ve Francii působí od roku 2010 jako aktivní člen a od roku 2013 má na starosti pořádání a propagaci “České hospody”, která se koná každý měsíc a propagaci tašek ČSMPF "J´aime pivo". Organizoval také akce s názvem “Novoroční guláš”.
   Organizátoři a administrátoři
Regina CHARYPAROVÁ


Narozena ve Strakonicích, ale dlouhodobě usídlená v Plzni. Vystudovala Západočeskou Univerzitu, Ekonomickou fakultu. Pracovala na Nejvyšším kontrolním úřadě jako auditorka a posléze i ředitelka odboru a kde také spolupracovala na několika mezinárodních projektech. Jako národní expert byla na několik let vyslána k Evropskému účetnímu dvoru v Lucemburku. V Paříži žije již téměř dva roky a působí jako stálý člen auditní komise Evropské kosmické agentury za Českou republiku.

Členem ČSMPF se stala v roce 2016 a podílí se na organizování společenských akci. Spoluorganizovala “Mikulášský večírek” a “České Velikonoce”. V současnosti má na starosti komunikaci
!
  Petra NEKVASILOVÁ


Narozena v roce 1977 v Brně. Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor dějiny umění – anglistika. Poté působila jako asistentka ředitele v galerii v Praze a jako firemní lektorka angličtiny. V Paříži žije od roku 2016 a pracuje v oddělení péče o zákazníky společnosti Nissan.

Členkou asociace ČSMPF je od ledna 2017 a podílí se na organizaci akcí jako "Mikulášský večer" nebo "České velikonoce".   Čestní členové
 Lenka BELKOVÁIniciovala a spoluzaložila asociaci v roce 2011, působila jako předsedkyně, později tajemnice a administrátorka. Organizovala nebo spoluorganizovala debaty "Politický vývoj v ČR po roce 1989, jak dál?""Češi ve Francii""Profesní život v ženském rodě",  "Jaký je nový postoj Ministerstva zahraničních věcí vůči Čechům žijícím ve Francii" a mnoho dalších.
 Martin POLÍVKAV roce 2011 spoluzakládal asociaci a působil jako její první mluvčí a později byl jejím předsedou a místopředsedou. Koordinoval pořádání společenských a kulturních akcí, zejména „Pravé české míchačky“, výstavu „MODE.CZ“ a koncerty „SON.CZ“ či moderoval debaty, například „Debatu o médiích“, a také „Mikulášský večírek“ a „České Velikonoce“.
 Anna POLÍVKOVÁČlenem asociace od roku 2012, starala se o logistiku, působila jako fotografka a pokladní sdružení. Výrazně se podílela na organizaci společenské akce "Pravé české míchačky“, vernisáže a výstavy "MODE.CZ“ a koncertů “SON.CZ”. Spoluorganizovala “Mikulášský večírek”“České Velikonoce” a také informační večer “Jak studovat a žít ve Francii”, který zároveň moderovala a podílela se na aktualizaci informační prezentace.
 Lucie ŠTEMBÍRKOVÁ

V asociaci působí od roku 2012, zastávala funkci pokladní a předsedkyně.
Vedle toho uspořádala debaty "Korupce v České republice“ a „Profesní život v ženském rodě“ a také čtení z děl Václava Havla „Krátké kalhoty v Paříži“. Podílela se na organizaci koncertů „SON.CZ“ a moderovala „Mikulášský večírek“„České Velikonoce“ a "Debata & Koktejl: Jak dostat českou kinematografii do světa?".
Rozhovor s Lucií Štembírkovou zde!
 Tereza CHUDOBOVÁV asociaci působila od roku 2015 dva roky jako pokladní. Podílela se také na přípravách „Mikulášského večírku“, "Českých Velikonoc", "Listování" a dalších

Rozhovor s Terezou Chudobovou zde!


Podřízené stránky (2): Stanovy - Statut Výroční zprávy
Comments